ViVi KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG

Để trở thành hệ thống salon tóc lớn nhất và chuyên nghiệp nhất ViVi group thường xuyên tổ chức tập huấn cho nhân viên để hoàn thiện và cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng.

 

Giám đốc Nguyễn Xuân Khôi phát biểu

 

Giảng Viên Trần Thị Tuyết Mai

Tập thể ViVi Group

 

Nhân viên trong hệ thống tích cực phát biểu và học tập

ViVi xin chào

Tập Huấn tư vấn cho khách hàng

Tập thể các Quản lý cửa hàng trực thuộc hệ thống

 

Facebook Comments Box