Khóa học Uốn, Nhuộm, Ép

Thời gian học: 30 buổi

Nội dung khóa học

· Uốn lạnh cơ bản

· Uống nóng cơ bản

· Thao tác nhuộm cơ bản

· Ép cơ bản

Địa điểm học: 136 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Học phí: 4.000.000

 

Chuyên mục: 

Facebook Comments Box

Bài viết liên quan