Khóa Học Trang Điểm Cô Dâu Nâng Cao

Thời gian học 5 buổi

Nội dung học

· Tạo hình tổng thể cô dâu Hàn Quốc.

· Tạo hình tổng thể cô dâu Barbie

· Tạo hình tổng thể cô dâu Châu Âu

· Tạo hình tổng thể cô dâu Cổ Điển

· Tạo hình tổng thể cô dâu Ấn Tượng

Lưu ý: Giáo trình thích hợp với người đã  học xong khóa cơ bản

Học phí: 5.000.000

Địa điểm học: 58 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Facebook Comments Box