Khóa Học Tạo Mẫu Tóc Tổng Hợp

Thời gian học: 105 Buổi

Nội dung khóa học

·        Gội, Hấp, Sấy cơ bản

·        Uốn, Nhuộm, Ép cơ bản

·        Cắt cơ bản

Địa điểm học 118 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân – 136 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Học phí: 14.000.000

 

Chuyên mục: 

Facebook Comments Box