Khóa học cắt cơ bản

Thời gian học: 60 buổi

Nội dung khóa học

· Cắt cơ bản

· Nhận diện khuôn mặt

· Từ ngữ chuyên môn

· Tổng hợp kỹ năng

· Thực hành tại chỗ

Địa điểm học:

136 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Học phí: 10.000.000

Chuyên mục: 

Facebook Comments Box

Bài viết liên quan